GRAZ DEWELOPER

Na co zwracać uwagę przy zakupie mieszkania na rynku pierwotnym?

Zakup mieszkania jest jedną z ważniejszych inwestycji w życiu. Dlatego, zanim jej dokonamy, powinniśmy dokładnie rozpatrzyć wszelkie możliwe aspekty oraz plusy i minusy każdego rozwiązania. Jednym z pierwszych dylematów, z jakimi spotykają się kupcy mieszkań jest rynek, na którym można dokonać zakupu: pierwotny lub wtórny. Oba rozwiązania są kuszące i należy je rozpatrywać pod różnymi względami. Na co warto zwrócić uwagę przy zakupie mieszkania na rynku pierwotnym?

Wybór dewelopera

Podstawą podczas zakupu mieszkania na rynku pierwotnym jest wybór odpowiedniego dewelopera. Warto decydować się na taką firmę, której siedziba mieści się w tym samym mieście, co budowana nieruchomość. Znacznie ułatwia to komunikację, oglądanie mieszkań oraz omawianie wszystkich szczegółów inwestycji. Wybierając dewelopera należy sprawdzić, czy posiada pozwolenie na budowę i prawo do zarządzania gruntem oraz zweryfikować jego poprzednie realizacje i upewnić się co do jakości serwisu. Warto także uzyskać od niego numer księgi wieczystej, aby móc sprawdzić stan prawny danej nieruchomości.

Brak usterek

Decydując się za zakup mieszkania na rynku pierwotnym stajemy się jego pierwszymi właścicielami. Oznacza to, że przy odbiorze gotowego mieszkania nie powinno być żadnych usterek, co zdarza się w przypadku zakupu nieruchomości na rynku wtórnym. W przypadku ewentualnych wad czy niedociągnięć kupiec ma prawo żądać od dewelopera rękojmi za wady nieruchomości. Dlatego też nie należy bagatelizować oględzin podczas odbioru mieszkania i niezwłocznie zgłaszać wszelkie niedociągnięcia.

Lokalizacja

Kupując mieszkania na rynku pierwotnym bardzo istotna jest lokalizacja nieruchomości. Mieszkania te wznoszone są zazwyczaj na nowo powstałych osiedlach. Musimy więc mieć pewność, że usytuowanie nieruchomości będzie dla nas jak najbardziej komfortowe. Należy sprawdzić, czy wybrana przez nas okolica jest bezpieczna, czy dana lokalizacja jest dobrze skomunikowana i zapewni nam dogodne połączenie z miejscem pracy, szkołą czy drogami wylotowymi. W pobliżu powinny znajdować się również tereny zielone oraz najpotrzebniejsze usługi: sklepy spożywcze, apteka, piekarnia czy poczta. Warto także zweryfikować plany zagospodarowania wokół terenu naszej inwestycji, aby sprawdzić, co w przyszłości będzie znajdować się w naszym bezpośrednim sąsiedztwie.

Nasza firma oferuje profesjonalne usługi deweloperskie i służy pełnym doradztwem w procesie zakupu mieszkania z rynku pierwotnego. Szukasz mieszkania deweloperskiego w Szczecinie i okolicy? Pomożemy Ci znaleźć nieruchomość spełniającą wszystkie twoje potrzeby w dogodnej lokalizacji.

GRAZ DEWELOPER

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń:

+48 730 735 736

Zadzwoń:

+48 730 735 736

Napisz:

biuro@grazdeweloper.pl

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych z formularza kontaktowego przez
„GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Administrator„GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna Plac Zgody 1A, 70-472 Szczecin, Polska, NIP: 8520500523
Cele przetwarzania
 • Realizacja kontaktu i przesłanie aktualnej informacji handlowej dotyczącej towarów lub usług oferowanych przez „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna z wykorzystaniem danych umieszczonych w formularzu kontaktowym na stronie internetowej: www.grazdeweloper.pl
Podstawa prawna przetwarzania
 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wprowadzonych do formularza kontaktowego wynika z uzasadnionego interesu Administratora, tj. realizacji kontaktu z Panią/Panem [art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO].
 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wprowadzonych do formularza kontaktowego jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze [art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO].
Kategorie odbiorców danych
 • Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 • Pracownicy „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna
 • Podmioty wykonujące na rzecz „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna usługi zewnętrzne: księgowe, informatyczne i rachunkowe na podstawie odrębnej umowy, wymagane do prawidłowej realizacji usług przez „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna
Okres przechowywania danych
 • Dane będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz innych ciążących na „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna zobowiązań publicznoprawnych.
 • Do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie. Dane będą usunięte niezwłocznie po cofnięciu zgody na ich przetwarzanie.
Prawa związane z przetwarzaniem
 • Prawo do żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych.
 • Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Prawo do sprzeciwu.
 • Kontakt w sprawie RODO: „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna Plac Zgody 1A, 70-472 Szczecin, Polska, email: biuro@grazdeweloper.pl
Informacje dodatkowe
 • Podanie danych, przed zawarciem umowy z „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna. nie jest wymagane, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji przez „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna kontaktu z Panią/Panem.
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane przez „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 • W oparciu o Pani/Pana dane osobowe „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, i nie wykonuje procesu profilowania.