GRAZ DEWELOPER

Jak koronawirus wpłynął na szczeciński rynek nieruchomości?

Pandemia koronawirusa wpłynęła znacząco na większość gałęzi gospodarki. Rosnąca liczba zachorowań, lockdown, a także utrata pracy i płynności finansowej przez wielu Polaków zamroziła część biznesów i naraziła niektóre branże na istotne straty. W związku z tą sytuacją można byłoby się spodziewać, że pandemia ostudzi nastroje na rynku nieruchomości, a ceny nowych mieszkań pójdą w dół. Jak to wygląda w praktyce?

Własne cztery kąty w czasie pandemii

Mimo iż pandemia jeszcze się nie zakończyła, to na podstawie danych NBP z 2020 roku można zauważyć pewne tendencje dotyczące rynku nieruchomości w Szczecinie. W porównaniu z początkiem 2020 roku, ceny nowych mieszkań są obecnie wyższe o ponad 7 %, co oznacza ok. 500 zł więcej za każdy metr kwadratowy. Jeśli mowa o rynku wtórnym, ceny mieszkań wzrosły o 11%. Jest to stosunkowo dobry wynik w porównaniu z innymi większymi miastami jak Warszawa, Kraków, Łódź czy Poznań, gdzie zaobserwowano wzrost cen nawet o 17%. Największy wzrost cen zauważa się w przypadku kawalerek i małych mieszkań, a najmniejszy w przypadku lokali o metrażu powyżej 50m2. Według prognoz na 2021 oraz 2022 rok ceny mieszkań w Szczecinie będą nadal utrzymywały tendencję wzrostową, dlatego warto zastanowić się nad zakupem nieruchomości już dziś. 

Popyt na mieszkania a aktualny rynek pracy

Nie da się ukryć, że rynek pracy bezpośrednio wpływa na szczeciński rynek nieruchomości. W związku z pandemią wiele osób pracuje zdalnie, co skłoniło Polaków do wyjazdu z większych miast do domów rodzinnych. Pandemia spowodowała również utratę stałego zatrudnienia u części społeczeństwa lub zmusiła pracodawców do oferowania swoim pracownikom innych tytułów zatrudnienia, niż umowa o pracę.  Oznacza to zwiększenie ryzyka kredytowego, a w niektórych przypadkach stratę zdolności kredytowej lub brak możliwości posiadania odpowiednio wysokiego wkładu własnego.

Każdy medal ma jednak dwie strony. Praca zdalna i ciągłe spędzanie czasu w domu uświadomiły wielu Polakom, jak wielką wartość ma własna przestrzeń. Podczas gdy mieszkanie jest obecnie biurem, szkołą, placem zabaw oraz strefą odpoczynku, każdy dodatkowy metr kwadratowy jest na wagę złota. Z tego też powodu w Szczecinie można zaobserwować tendencje wzrostowe w poszukiwaniu zarówno kawalerek dla singli czy par, jak i również dużych mieszkań o metrażu ok. 60m2 w szczególności dla rodzin z dziećmi. Ponadto ta część społeczeństwa, która utrzymuje stabilne zarobki, często zauważa wzrost oszczędności, co sprzyja inwestycjom. Dlatego też zakup mieszkania, czy to pod wynajem, czy też dla siebie jest pewną lokatą pieniędzy, zwłaszcza jeśli dojdzie do inflacji.

GRAZ DEWELOPER

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń:

+48 730 735 736

Zadzwoń:

+48 730 735 736

Napisz:

biuro@grazdeweloper.pl

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych z formularza kontaktowego przez
„GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Administrator„GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna Plac Zgody 1A, 70-472 Szczecin, Polska, NIP: 8520500523
Cele przetwarzania
 • Realizacja kontaktu i przesłanie aktualnej informacji handlowej dotyczącej towarów lub usług oferowanych przez „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna z wykorzystaniem danych umieszczonych w formularzu kontaktowym na stronie internetowej: www.grazdeweloper.pl
Podstawa prawna przetwarzania
 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wprowadzonych do formularza kontaktowego wynika z uzasadnionego interesu Administratora, tj. realizacji kontaktu z Panią/Panem [art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO].
 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wprowadzonych do formularza kontaktowego jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze [art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO].
Kategorie odbiorców danych
 • Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 • Pracownicy „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna
 • Podmioty wykonujące na rzecz „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna usługi zewnętrzne: księgowe, informatyczne i rachunkowe na podstawie odrębnej umowy, wymagane do prawidłowej realizacji usług przez „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna
Okres przechowywania danych
 • Dane będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz innych ciążących na „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna zobowiązań publicznoprawnych.
 • Do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie. Dane będą usunięte niezwłocznie po cofnięciu zgody na ich przetwarzanie.
Prawa związane z przetwarzaniem
 • Prawo do żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych.
 • Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Prawo do sprzeciwu.
 • Kontakt w sprawie RODO: „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna Plac Zgody 1A, 70-472 Szczecin, Polska, email: biuro@grazdeweloper.pl
Informacje dodatkowe
 • Podanie danych, przed zawarciem umowy z „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna. nie jest wymagane, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji przez „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna kontaktu z Panią/Panem.
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane przez „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 • W oparciu o Pani/Pana dane osobowe „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, i nie wykonuje procesu profilowania.