GRAZ DEWELOPER

Najlepszy deweloper w Szczecinie - poznaj nas i naszą ofertę

GRAZ DEWELOPER

Poznaj najlepszego dewelopera w Szczecinie - firmę Graz Deweloper

Jesteśmy deweloperem ze Szczecina, który wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom swoich klientów. Łącząc tradycje rodzinne z działaniem zespołowym, budujemy silne kompetencje biznesowe. Kładziemy olbrzymi nacisk na kontynuację dotychczasowej polityki firmy przy jednoczesnym dostarczaniu świeżego ducha naszej kadrze deweloperskiej. Inwestycjami budowlanymi zajmujemy się nieprzerwanie od 1981 roku.

Działamy na terenie Szczecina i okolic, m.in. Wołczkowa, Bezrzecza, Stołczyna i miejscowości nadmorskich, gdzie cieszymy się ugruntowaną i utrwaloną przez lata pozycją oraz zaufaniem klientów. Budujemy nowoczesne mieszkania gotowe do odbioru w Szczecinie i nieopodal, a także nowe domy w Szczecinie i jego malowniczej okolicy.

Nasza Misja

Graz Deweloper ze Szczecina to firma deweloperska z misją, którą jest realizacja najwyższej jakości inwestycji budowlanych z wykorzystaniem najlepszych dostępnych technologii.

Nasza Wizja

Jako Graz Deweloper pragniemy być nowoczesną, ale też rodziną firmą deweloperską oraz skupiać się na prowadzeniu prac inwestycyjnych na przejrzystych warunkach.

Nasze Wartości

W swojej pracy kierujemy się dobrem klienta — dlatego ukierunkowujmy się na dynamiczny rozwój produktów i rozwiązań budowlanych.

GRAZ DEWELOPER

Nowe domy i nowe mieszkania w Szczecinie - nasze usługi deweloperskie

Firmę Graz Deweloper ze Szczecina wyróżnia rzetelność i profesjonalizm oraz przywiązanie do najwyższej jakości świadczonych usług. Podczas realizacji budowy domów jednorodzinnych w Szczecinie i okolicach, a także innych inwestycji deweloperskich, nie wahamy się korzystać z najnowszych rozwiązań projektowych i technologicznych. Odpowiadamy na potrzeby lokatorów naszych domów i mieszkań od dewelopera – zarówno jeśli chodzi o ich architekturę, jak i zastosowane w nich technologie. Prowadząc naszą działalność, zapewniamy naszych klientów o pełnej odpowiedzialności za nasze prace. Potwierdzeniem naszej wiarygodności jest m.in. organizacja struktury spółki w postaci jawnej.

Jako doświadczony i godny zaufania, najlepszy w swoim fachu deweloper ze Szczecina przywiązujemy dużą wagę do uczciwej, rzetelnej i fachowej obsługi każdej przeprowadzonej transakcji. Sprawą priorytetową dla naszej firmy deweloperskiej ze Szczecina jest budowanie trwałych i opartych na wzajemnym zaufaniu relacji z klientami. Najlepszym potwierdzeniem naszego sukcesu i słuszności obranej przez nas drogi są stali klienci, powracający do naszej firmy z kolejnymi zleceniami.

GRAZ DEWELOPER

Skontaktuj się z nami

GRAZ DEWELOPER

Doświadczony deweloper ze Szczecina

Nieruchomości – nowe domy i nowe mieszkania gotowe do odbioru w Szczecinie i okolicach – są obiektami inwestycyjnymi, kupowanymi niezależnie od stanu zagospodarowania oraz jako tereny przyszłej inwestycji budowlanej. Zarówno przy wznoszeniu nowych obiektów, jak i modernizacji obiektów istniejących należy znać określone ogólne prawidłowości. Nasza spółka deweloperska ze Szczecina od kilkudziesięciu lat z sukcesami potrafi uzyskać wysoką wartość rynkową swoich inwestycji.

W trakcie podejmowania decyzji o rozpoczęciu budowy nowych domów i nowych mieszkań w Szczecinie i nieopodal odpowiednio dopasowujemy lokalizację, renomę, standard i architekturę do lokalnych warunków, tak aby przyszli nabywcy dostali to, czego oczekują. Dzięki temu jako deweloper możemy kontynuować naszą działalność gwarantującą zwrot poniesionych nakładów, a nasi klienci mogą cieszyć się z przeprowadzki do komfortowych lokali w doskonałych lokalizacjach.

GRAZ DEWELOPER

Profesjonalny deweloper ze Szczecina

Do podmiotów, w większości profesjonalnych, które trudnią się obsługą rynku nieruchomości, należy wiele osób i instytucji. Graz Deweloper ze Szczecina jako spółka deweloperska ma pełnię wiedzy i podejmuje współpracę z wieloma podmiotami, co pozwala monitorować stan, bezpieczeństwo i opłacalność inwestycji zarówno dla naszych klientów, jak i dla naszej firmy. W trakcie prowadzenia działalności podejmujemy współpracę z:

 • notariuszami, których rola polega na spisaniu umowy w momencie zmiany właściciela nieruchomości. Zobowiązania w formie aktu notarialnego wymaga art. 158 k.c.
 • pośrednikami w obrocie nieruchomościami, którzy zajmują się obsługą i organizacją spotkania stron oraz przebiegiem całej transakcji
 • rzeczoznawcami majątkowymi, którzy dokonują wyceny nieruchomości zarządcami nieruchomości, którzy mają za zadanie prowadzić racjonalne gospodarowanie nieruchomością i dbać o jej stan techniczny
 • pracownikami Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądów Rejonowych, aby czuwać nad jawnością obrotu nieruchomościami
 • urzędami skarbowymi, którzy zajmują się pobieraniem podatków i innych opłat od dokonywanych transakcji
 • gminami, które pobierają podatek od nieruchomości
 • bankami, które udzielają kredytów, co często jest jedyną szansą na uzyskanie nieruchomości
 • podmiotami, które kształtują samą nieruchomość — architektami, biurami projektowymi, wykonawcami robót.

GRAZ DEWELOPER

Nowe domy i nowe mieszkania w Szczecinie - zakończone inwestycje

GRAZ DEWELOPER

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń:

Zadzwoń:

Napisz:

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych z formularza kontaktowego przez
„GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Administrator„GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna Plac Zgody 1A, 70-472 Szczecin, Polska, NIP: 8520500523
Cele przetwarzania
 • Realizacja kontaktu i przesłanie aktualnej informacji handlowej dotyczącej towarów lub usług oferowanych przez „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna z wykorzystaniem danych umieszczonych w formularzu kontaktowym na stronie internetowej: www.grazdeweloper.pl
Podstawa prawna przetwarzania
 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wprowadzonych do formularza kontaktowego wynika z uzasadnionego interesu Administratora, tj. realizacji kontaktu z Panią/Panem [art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO].
 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wprowadzonych do formularza kontaktowego jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze [art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO].
Kategorie odbiorców danych
 • Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 • Pracownicy „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna
 • Podmioty wykonujące na rzecz „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna usługi zewnętrzne: księgowe, informatyczne i rachunkowe na podstawie odrębnej umowy, wymagane do prawidłowej realizacji usług przez „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna
Okres przechowywania danych
 • Dane będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz innych ciążących na „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna zobowiązań publicznoprawnych.
 • Do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie. Dane będą usunięte niezwłocznie po cofnięciu zgody na ich przetwarzanie.
Prawa związane z przetwarzaniem
 • Prawo do żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych.
 • Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Prawo do sprzeciwu.
 • Kontakt w sprawie RODO: „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna Plac Zgody 1A, 70-472 Szczecin, Polska, email: biuro@grazdeweloper.pl
Informacje dodatkowe
 • Podanie danych, przed zawarciem umowy z „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna. nie jest wymagane, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji przez „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna kontaktu z Panią/Panem.
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane przez „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 • W oparciu o Pani/Pana dane osobowe „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, i nie wykonuje procesu profilowania.