28
07.2022

Czym są transze za kupno mieszkania?

Czym są transze za kupno mieszkania?

Kupno mieszkania to duży wydatek. Uzbieranie tak dużej sumy pieniędzy dla wielu inwestorów pozostaje nieosiągalne, stąd popularność kredytów bankowych. Na czas zgromadzenia środków istotny wpływ może mieć także system płatności za nieruchomość. W przypadku kupna mieszkania z rynku wtórnego zapłata zazwyczaj ma charakter jednorazowy. Kupujący wypłaca pełną sumę sprzedającemu bezpośrednio po podpisaniu umowy. Nieco inaczej może wyglądać kwestia rozliczenia przy zakupie mieszkania od dewelopera. Mimo że niekiedy również wiąże się z jednorazową zapłatą, znacznie popularniejszy okazuje się system płatności w transzach. Na czym on polega?

Co oznacza rozliczenie w transzach?

Transze to partie środków finansowych, które cyklicznie wypłaca się deweloperowi w alternatywie dla jednorazowej zapłaty za mieszkanie. Taki system płatności często spotyka się w przypadku inwestycji pozostających w realizacji. Raty systematycznie przelewa się na rachunek powierniczy banku po zakończeniu określonego etapu budowy. Następnie to bank wypłaca je deweloperowi. Wpłaty mogą się odbywać np. co miesiąc lub co kwartał. Popularnością cieszy się też system 10/90 lub 20/80, który oznacza spłatę należności w dwóch transzach. Wówczas część środków wpłaca się od razu przy podpisywaniu umowy przedwstępnej, a część dopiero po zakończeniu inwestycji.

Jakie zalety ma forma rozliczenia w transzach?

Rozliczenie w transzach jest formą zabezpieczenia finansowego dla dewelopera, który nie zawsze musi dysponować pełnym kapitałem na realizację inwestycji. Dzięki temu, że cyklicznie uzyskuje środki w transzach, może zamykać kolejne etapy budowy bez obaw o to, że zabraknie mu funduszy. Taki sposób płatności jest też korzystny dla inwestorów, zarówno tych, którzy kupują nieruchomości za gotówkę, jak i tych, którzy pozyskują środki z kredytów. Ci pierwsi dzięki rozłożeniu płatności na raty, mają więcej czasu na zorganizowanie pieniędzy. Dla tych drugich z kolei bank może później uruchomić kredyt, zwłaszcza jeśli dysponują wkładem własnym, który okaże się wystarczający do opłacenia pierwszej transzy.

« powrót
GRAZ DEWELOPER
facebook Copyright GRAZ DEWELOPER 2023
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij