GRAZ DEWELOPER

Lokalizacja jako ważne kryterium przy wyborze mieszkania

Zakup mieszkania to niewątpliwie jedna z ważniejszych decyzji, jaką można podjąć w ciągu swojego życia. Wiele osób latami czeka na osiągnięcie tego celu, cierpliwie odkładając ciężko zarobione pieniądze. W związku z tym ważne jest, aby decyzję tę podjąć w pełni odpowiedzialnie. Trzeba przeanalizować wszystkie aspekty, ustalić, które z nich są najważniejsze, i na podstawie przemyśleń podjąć własną decyzję.

Jakie czynniki liczą się najbardziej przy podejmowaniu decyzji o zakupie mieszkania? Z pewnością najważniejsze z nich to cena oraz metraż. Nie bez znaczenia jest jednak również lokalizacja. W końcu mieszkanie to nie tylko sam lokal, lecz również jego otoczenie.

Poszczególne aspekty

Istotne jest, chociażby to, czy dane miejsce jest dobrze skomunikowane – czy niedaleko jest z niego do przystanków autobusowych lub tramwajowych i jak daleko znajduje się ono od zakładu pracy. Dla wielu osób znaczną rolę odgrywa ponadto to, czy w pobliżu mieszkania jest wystarczająca ilość zieleni. Trzeba przyznać, że to, czy za oknem znajdują się drzewa, czy jedynie sam beton, wpływa znacząco na ogólny dobrostan mieszkańców.

Duże znaczenie ma również to, czy w pobliżu mieszkania znajduje się rozwinięta infrastruktura. Żłobek, przedszkole, szkoła, dentysta, przychodnia, sklepy to tylko niektóre z punktów, jakie w idealnym świecie powinny znaleźć się w pobliżu miejsca zamieszkania. Rzeczywistość bywa jednak nieco trudniejsza, w związku z czym czasami trzeba decydować między jedną a drugą opcją – wybrać lokalizację, w której są zapewniane jedne usługi, czy lokalizację, w której są zapewniane inne usługi.

Jak widać, lokalizacja jest na tyle ważnym kryterium przy wyborze mieszkania, że w jej skład wchodzi dużo różnych czynników. Czyni to kwestię decyzji o zakupie nieruchomości w danym miejscu sprawą skomplikowaną i wieloaspektową. Dlatego też należy jej poświęcić odpowiednio dużo czasu i przemyśleń. Z pewnością one nie zaszkodzą, a jedynie przyczynią się do lepszego rozeznania w sytuacji na rynku mieszkaniowym.

GRAZ DEWELOPER

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń:

+48 730 735 736

Zadzwoń:

+48 730 735 736

Napisz:

biuro@grazdeweloper.pl

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych z formularza kontaktowego przez
„GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Administrator„GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna Plac Zgody 1A, 70-472 Szczecin, Polska, NIP: 8520500523
Cele przetwarzania
 • Realizacja kontaktu i przesłanie aktualnej informacji handlowej dotyczącej towarów lub usług oferowanych przez „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna z wykorzystaniem danych umieszczonych w formularzu kontaktowym na stronie internetowej: www.grazdeweloper.pl
Podstawa prawna przetwarzania
 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wprowadzonych do formularza kontaktowego wynika z uzasadnionego interesu Administratora, tj. realizacji kontaktu z Panią/Panem [art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO].
 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wprowadzonych do formularza kontaktowego jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze [art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO].
Kategorie odbiorców danych
 • Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 • Pracownicy „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna
 • Podmioty wykonujące na rzecz „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna usługi zewnętrzne: księgowe, informatyczne i rachunkowe na podstawie odrębnej umowy, wymagane do prawidłowej realizacji usług przez „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna
Okres przechowywania danych
 • Dane będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz innych ciążących na „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna zobowiązań publicznoprawnych.
 • Do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie. Dane będą usunięte niezwłocznie po cofnięciu zgody na ich przetwarzanie.
Prawa związane z przetwarzaniem
 • Prawo do żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych.
 • Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Prawo do sprzeciwu.
 • Kontakt w sprawie RODO: „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna Plac Zgody 1A, 70-472 Szczecin, Polska, email: biuro@grazdeweloper.pl
Informacje dodatkowe
 • Podanie danych, przed zawarciem umowy z „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna. nie jest wymagane, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji przez „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna kontaktu z Panią/Panem.
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane przez „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 • W oparciu o Pani/Pana dane osobowe „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, i nie wykonuje procesu profilowania.