GRAZ DEWELOPER

Jak wygląda procedura odbioru mieszkania od dewelopera?

Zainteresowanie mieszkaniami na rynku pierwotnym w Szczecinie stale rośnie. Przed rozpoczęciem prac wykończeniowych, przyszli mieszkańcy przechodzą najpierw przez procedurę odbioru nieruchomości. Dopiero razem z akceptacją właściwości przekazywanego lokalu, na nabywcę przenoszone są prawa własności mieszkania. Jest to moment, w którym nabywca sprawdza, czy przekazywany do użytku lokal spełnia wszystkie ustalenia z umowy oraz normy budowlane.  Przygotowując się do odbioru mieszkania, warto przejrzeć dokładnie umowę i informacje o standardzie, który deweloper zagwarantował.

Co sprawdzić podczas odbioru mieszkania od dewelopera?

Jedną z najważniejszych rzeczy, które należy sprawdzić odbierając lokal od dewelopera są ściany i tynki. Należy upewnić się, czy nie ma żadnych pęknięć, np. w narożnikach, przy parapetach, włącznikach świateł oraz w okolicy okien i drzwi. Następnie należy sprawdzić piony i poziomy, czyli równość ścian oraz podłogi. Niedoskonałości, które często powstają podczas budowy to m.in. rysy na szybach okiennych i ramach drzwi, podwinięcia uszczelek, spadki posadzki balkonowej oraz ubytki fug. Warto sprawdzić też odległość grzejnika od parapetu, wysokość progu wejściowego, a także, czy nie powstały spękania na wylewce. Warto pamiętać też o sprawdzeniu instalacji elektrycznej i cieplej, wentylacji oraz liczników.

Kto uczestniczy w odbiorze mieszkania?

W odbiorze mieszkania z rynku pierwotnego w Szczecinie uczestniczą obie strony umowy, czyli deweloper i nabywca nieruchomości, bądź jego pełnomocnik. Poważne zakrzywienia ścian, czy pęknięcia można zauważyć na pierwszy rzut oka, jednak zdarza się, że pewne niedokładności w wykończeniu lokalu są trudne do wychwycenia przez osobę, która nie ma doświadczenia w odbiorze mieszkań. Z tego powodu warto skorzystać z usług specjalisty, który będzie towarzyszyć w całej procedurze.

GRAZ DEWELOPER

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń:

+48 730 735 736

Zadzwoń:

+48 730 735 736

Napisz:

biuro@grazdeweloper.pl

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych z formularza kontaktowego przez
„GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Administrator„GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna Plac Zgody 1A, 70-472 Szczecin, Polska, NIP: 8520500523
Cele przetwarzania
 • Realizacja kontaktu i przesłanie aktualnej informacji handlowej dotyczącej towarów lub usług oferowanych przez „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna z wykorzystaniem danych umieszczonych w formularzu kontaktowym na stronie internetowej: www.grazdeweloper.pl
Podstawa prawna przetwarzania
 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wprowadzonych do formularza kontaktowego wynika z uzasadnionego interesu Administratora, tj. realizacji kontaktu z Panią/Panem [art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO].
 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wprowadzonych do formularza kontaktowego jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze [art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO].
Kategorie odbiorców danych
 • Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 • Pracownicy „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna
 • Podmioty wykonujące na rzecz „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna usługi zewnętrzne: księgowe, informatyczne i rachunkowe na podstawie odrębnej umowy, wymagane do prawidłowej realizacji usług przez „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna
Okres przechowywania danych
 • Dane będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz innych ciążących na „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna zobowiązań publicznoprawnych.
 • Do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie. Dane będą usunięte niezwłocznie po cofnięciu zgody na ich przetwarzanie.
Prawa związane z przetwarzaniem
 • Prawo do żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych.
 • Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Prawo do sprzeciwu.
 • Kontakt w sprawie RODO: „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna Plac Zgody 1A, 70-472 Szczecin, Polska, email: biuro@grazdeweloper.pl
Informacje dodatkowe
 • Podanie danych, przed zawarciem umowy z „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna. nie jest wymagane, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji przez „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna kontaktu z Panią/Panem.
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane przez „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 • W oparciu o Pani/Pana dane osobowe „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, i nie wykonuje procesu profilowania.