GRAZ DEWELOPER

Czym są transze za kupno mieszkania?

Kupno mieszkania to duży wydatek. Uzbieranie tak dużej sumy pieniędzy dla wielu inwestorów pozostaje nieosiągalne, stąd popularność kredytów bankowych. Na czas zgromadzenia środków istotny wpływ może mieć także system płatności za nieruchomość. W przypadku kupna mieszkania z rynku wtórnego zapłata zazwyczaj ma charakter jednorazowy. Kupujący wypłaca pełną sumę sprzedającemu bezpośrednio po podpisaniu umowy. Nieco inaczej może wyglądać kwestia rozliczenia przy zakupie mieszkania od dewelopera. Mimo że niekiedy również wiąże się z jednorazową zapłatą, znacznie popularniejszy okazuje się system płatności w transzach. Na czym on polega?

Co oznacza rozliczenie w transzach?

Transze to partie środków finansowych, które cyklicznie wypłaca się deweloperowi w alternatywie dla jednorazowej zapłaty za mieszkanie. Taki system płatności często spotyka się w przypadku inwestycji pozostających w realizacji. Raty systematycznie przelewa się na rachunek powierniczy banku po zakończeniu określonego etapu budowy. Następnie to bank wypłaca je deweloperowi. Wpłaty mogą się odbywać np. co miesiąc lub co kwartał. Popularnością cieszy się też system 10/90 lub 20/80, który oznacza spłatę należności w dwóch transzach. Wówczas część środków wpłaca się od razu przy podpisywaniu umowy przedwstępnej, a część dopiero po zakończeniu inwestycji.

Jakie zalety ma forma rozliczenia w transzach?

Rozliczenie w transzach jest formą zabezpieczenia finansowego dla dewelopera, który nie zawsze musi dysponować pełnym kapitałem na realizację inwestycji. Dzięki temu, że cyklicznie uzyskuje środki w transzach, może zamykać kolejne etapy budowy bez obaw o to, że zabraknie mu funduszy. Taki sposób płatności jest też korzystny dla inwestorów, zarówno tych, którzy kupują nieruchomości za gotówkę, jak i tych, którzy pozyskują środki z kredytów. Ci pierwsi dzięki rozłożeniu płatności na raty, mają więcej czasu na zorganizowanie pieniędzy. Dla tych drugich z kolei bank może później uruchomić kredyt, zwłaszcza jeśli dysponują wkładem własnym, który okaże się wystarczający do opłacenia pierwszej transzy.

GRAZ DEWELOPER

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń:

+48 730 735 736

Zadzwoń:

+48 730 735 736

Napisz:

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych z formularza kontaktowego przez
„GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Administrator„GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna Plac Zgody 1A, 70-472 Szczecin, Polska, NIP: 8520500523
Cele przetwarzania
 • Realizacja kontaktu i przesłanie aktualnej informacji handlowej dotyczącej towarów lub usług oferowanych przez „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna z wykorzystaniem danych umieszczonych w formularzu kontaktowym na stronie internetowej: www.grazdeweloper.pl
Podstawa prawna przetwarzania
 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wprowadzonych do formularza kontaktowego wynika z uzasadnionego interesu Administratora, tj. realizacji kontaktu z Panią/Panem [art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO].
 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wprowadzonych do formularza kontaktowego jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze [art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO].
Kategorie odbiorców danych
 • Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 • Pracownicy „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna
 • Podmioty wykonujące na rzecz „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna usługi zewnętrzne: księgowe, informatyczne i rachunkowe na podstawie odrębnej umowy, wymagane do prawidłowej realizacji usług przez „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna
Okres przechowywania danych
 • Dane będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz innych ciążących na „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna zobowiązań publicznoprawnych.
 • Do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie. Dane będą usunięte niezwłocznie po cofnięciu zgody na ich przetwarzanie.
Prawa związane z przetwarzaniem
 • Prawo do żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych.
 • Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Prawo do sprzeciwu.
 • Kontakt w sprawie RODO: „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna Plac Zgody 1A, 70-472 Szczecin, Polska, email: biuro@grazdeweloper.pl
Informacje dodatkowe
 • Podanie danych, przed zawarciem umowy z „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna. nie jest wymagane, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji przez „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna kontaktu z Panią/Panem.
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane przez „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 • W oparciu o Pani/Pana dane osobowe „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, i nie wykonuje procesu profilowania.