Polityka prywatności

Oświadczenie Administratora danych osobowych

(Zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych)

Administratorem Twoich danych jest: Graz S.J. Andrzej Gruszka Zbigniew Gruszka
Plac Zgody 1A, 70-472 Szczecin.

Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych możesz kierować do naszych pracowników administracyjnych pod adresem: biuro@grazdeweloper.pl

Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane wyłącznie do celów spełnienia warunków umowy lub w celu jej zawarcia.

Twoje dane przekazujemy wyłącznie do podmiotów powiązanych z nami umownie w celach spełnienia obowiązków ustawowych jak rachunkowość, doradztwo prawne oraz w celu uzyskania finansowania.

Będziemy przechowywać Twoje dane aż do czasu wycofania Twojej zgody lub zgodnie z wymogami określonymi przez obowiązujące prawo Polskie.

Masz zawsze prawo dostępu do danych, możesz chcieć je sprostować. Możesz też zawsze sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych.

Jeśli chcesz, przeniesiemy Twoje dane do innej firmy z naszej branży.

Zawsze możesz cofnąć udzieloną nam zgodę – w każdym momencie.

Możesz też zawsze wnieść skargę na nasze postępowanie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

GRAZ DEWELOPER
facebook Copyright GRAZ DEWELOPER 2017
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij