GRAZ DEWELOPER

Jakie są opłaty i podatki przy kupnie nieruchomości?

Zakup nieruchomości to wydatek rzędu kilkuset tysięcy złotych. Cena domu lub mieszkania to jednak niejedyna należność, która obciąża budżet kupujących. Do niej należy doliczyć jeszcze dodatkowe opłaty. Inwestorzy muszą liczyć się z tym, że ich obowiązkiem jest też opłacenie podatków oraz uiszczenie opłat na rzecz odpowiednich instytucji. Ile wynoszą koszty dodatkowe obciążające budżet tych, którzy decydują się na zakup nieruchomości? O tym, jakie należności należy uregulować przy kupnie domu lub mieszkania oraz z jak wysokimi wydatkami się to wiąże, piszemy poniżej.

Z jakimi dodatkowymi opłatami trzeba się liczyć przy zakupie nieruchomości?

Oprócz ceny nieruchomości przy jej zakupie należy uwzględnić konieczność opłaty podatków. Wysokość należności podatkowych zależy od tego, od kogo kupuje się mieszkanie lub dom. W przypadku oferowanych przez naszą firmę domów i mieszkań deweloperskich w Szczecinie kupujący zobowiązany jest do opłaty podatku VAT. Na wysokość podatku VAT wpływa metraż nieruchomości. Mieszkania, których powierzchnia nie przekracza 150 m2 oraz domy o powierzchni mniejszej niż 300 m2, objęte są 8% podatkiem. Kiedy metraż mieszkań i domów jest większy od wskazanych wartości, wówczas stawka podatku wzrasta do 23%. Osoby, które nabywają nieruchomość z rynku wtórnego, zobowiązane są natomiast do opłaty podatku od kupna mieszkania.

Wysokość podatku PCC (podatku od czynności cywilnoprawnych) wynosi 2% wartości rynkowej nieruchomości. Poza podatkami inwestor jest też zobowiązany do opłaty taksy notarialnej. Jej wysokość również jest uzależniona od wartości nieruchomości i może się wahać od 100 zł do nawet kilku tysięcy złotych. Na rzecz notariusza należy uregulować też opłaty dotyczące odpisu aktu notarialnego, założenia księgi wieczystej oraz zobowiązań sądowych w wysokości 200 zł. Dodatkowych opłat muszą być świadomi także ci, którzy korzystają z pomocy biur nieruchomości lub kupują nieruchomość na kredyt. W przypadku kredytobiorców należności dotyczą:

 • opłat przy kompletowaniu dokumentacji,
 • wyceny nieruchomości,
 • prowizji na udzielenie kredytu,
 • ubezpieczenia nieruchomości.

GRAZ DEWELOPER

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń:

+48 730 735 736

Zadzwoń:

+48 730 735 736

Napisz:

biuro@grazdeweloper.pl

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych z formularza kontaktowego przez
„GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Administrator„GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna Plac Zgody 1A, 70-472 Szczecin, Polska, NIP: 8520500523
Cele przetwarzania
 • Realizacja kontaktu i przesłanie aktualnej informacji handlowej dotyczącej towarów lub usług oferowanych przez „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna z wykorzystaniem danych umieszczonych w formularzu kontaktowym na stronie internetowej: www.grazdeweloper.pl
Podstawa prawna przetwarzania
 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wprowadzonych do formularza kontaktowego wynika z uzasadnionego interesu Administratora, tj. realizacji kontaktu z Panią/Panem [art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO].
 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wprowadzonych do formularza kontaktowego jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze [art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO].
Kategorie odbiorców danych
 • Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 • Pracownicy „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna
 • Podmioty wykonujące na rzecz „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna usługi zewnętrzne: księgowe, informatyczne i rachunkowe na podstawie odrębnej umowy, wymagane do prawidłowej realizacji usług przez „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna
Okres przechowywania danych
 • Dane będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz innych ciążących na „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna zobowiązań publicznoprawnych.
 • Do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie. Dane będą usunięte niezwłocznie po cofnięciu zgody na ich przetwarzanie.
Prawa związane z przetwarzaniem
 • Prawo do żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych.
 • Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Prawo do sprzeciwu.
 • Kontakt w sprawie RODO: „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna Plac Zgody 1A, 70-472 Szczecin, Polska, email: biuro@grazdeweloper.pl
Informacje dodatkowe
 • Podanie danych, przed zawarciem umowy z „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna. nie jest wymagane, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji przez „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna kontaktu z Panią/Panem.
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane przez „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 • W oparciu o Pani/Pana dane osobowe „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, i nie wykonuje procesu profilowania.