GRAZ DEWELOPER

Czym jest rachunek powierniczy?

Zakup mieszkania w każdym przypadku wywołuje wiele emocji. Poza radością wynikającą z realizacji marzenia o posiadaniu własnych czterech kątów często pojawiają się również obawy dotyczące m.in. tego, czy ma się do czynienia z uczciwym sprzedawcą. Najwięcej wątpliwości wśród inwestorów budzi zakup mieszkania deweloperskiego na etapie jego budowy lub planu rozpoczęcia inwestycji. W tym miejscu najczęściej pojawia się pytanie, a co jeśli wpłacę pieniądze, a deweloper mnie oszuka? Okazuje się, że istnieje rozwiązanie, które zabezpiecza finanse inwestora na czas realizacji inwestycji. Taką możliwość zapewnia rachunek powierniczy.

Jak działa rachunek powierniczy?

Już wiadomo, że rachunek powierniczy zabezpiecza środki wpłacane systematycznie przez inwestora na etapie planowania inwestycji i przez cały okres jej realizacji. Taki rachunek prowadzi bank, który nadzoruje przebieg transakcji zgodnie z harmonogramem wpłat określonym w umowie. Bank przechowuje pieniądze inwestora i przekazuje je np. firmie Graz Deweloper – deweloperowi ze Szczecina dopiero w momencie, gdy ta spełni odpowiednie warunki określone w umowie. Bez wypełnienia zobowiązań, nie dojdzie do otwarcia rachunku powierniczego, a deweloper nie będzie miał dostępu do wpłaconych pieniędzy. W ten sposób inwestor może być pewny, że nie straci swoich środków w sytuacji, gdy firma deweloperska ogłosi upadłość bądź też nie wywiąże się z umowy.

Ze względu na dostęp do zgromadzonych na rachunku środków wyróżnia się:

 • rachunek powierniczy otwarty – dotyczący systematycznego przekazywania środków deweloperowi w momencie, gdy ten udowodni zakończenie określonego etapu prac. Potwierdzeniem wywiązania się z umowy na danym etapie jest wpis w dzienniku budowy, poświadczający należyte wykonanie zadania, którego dokonuje kierownik budowy,
 • rachunek powierniczy zamknięty – w przeciwieństwie do otwartego nie wiąże się z regularnym przekazywaniem środków, a obejmuje całościową wypłatę pieniędzy deweloperowi po sfinalizowaniu inwestycji. Bank udostępnia firmie deweloperskiej dostęp do rachunku w chwili, gdy ta przekazuje mu odpis aktu notarialnego.

GRAZ DEWELOPER

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń:

+48 730 735 736

Zadzwoń:

+48 730 735 736

Napisz:

biuro@grazdeweloper.pl

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych z formularza kontaktowego przez
„GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Administrator„GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna Plac Zgody 1A, 70-472 Szczecin, Polska, NIP: 8520500523
Cele przetwarzania
 • Realizacja kontaktu i przesłanie aktualnej informacji handlowej dotyczącej towarów lub usług oferowanych przez „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna z wykorzystaniem danych umieszczonych w formularzu kontaktowym na stronie internetowej: www.grazdeweloper.pl
Podstawa prawna przetwarzania
 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wprowadzonych do formularza kontaktowego wynika z uzasadnionego interesu Administratora, tj. realizacji kontaktu z Panią/Panem [art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO].
 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wprowadzonych do formularza kontaktowego jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze [art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO].
Kategorie odbiorców danych
 • Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 • Pracownicy „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna
 • Podmioty wykonujące na rzecz „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna usługi zewnętrzne: księgowe, informatyczne i rachunkowe na podstawie odrębnej umowy, wymagane do prawidłowej realizacji usług przez „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna
Okres przechowywania danych
 • Dane będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz innych ciążących na „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna zobowiązań publicznoprawnych.
 • Do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie. Dane będą usunięte niezwłocznie po cofnięciu zgody na ich przetwarzanie.
Prawa związane z przetwarzaniem
 • Prawo do żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych.
 • Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Prawo do sprzeciwu.
 • Kontakt w sprawie RODO: „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna Plac Zgody 1A, 70-472 Szczecin, Polska, email: biuro@grazdeweloper.pl
Informacje dodatkowe
 • Podanie danych, przed zawarciem umowy z „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna. nie jest wymagane, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji przez „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna kontaktu z Panią/Panem.
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane przez „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 • W oparciu o Pani/Pana dane osobowe „GRAZ” GRUSZKA ANDRZEJ, GRUSZKA ZBIGNIEW Spółka Jawna nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, i nie wykonuje procesu profilowania.