11
02.2021

Jak przebiega proces zakupu mieszkania deweloperskiego?

Jak przebiega proces zakupu mieszkania deweloperskiego?

Zakup mieszkania to zazwyczaj największa inwestycja w naszym życiu. Pierwsza rzecz, jaką musimy zrobić, to oszacować nasze możliwości finansowe. Jeśli chcemy skorzystać z kredytu, pierwszym krokiem będzie wizyta w banku i określenie naszej zdolności kredytowej. Pamiętajmy, że nasze finanse mają wystarczyć nie tylko na sam zakup mieszkania, ale na wszystkie prace wykończeniowe.

Inwestycję można sfinansować na przykład poprzez otwarcie rachunku powierniczego zamkniętego, który oznacza przelanie jednorazowo środków po przeniesieniu na nabywcę prawa będącego przedmiotem umowy deweloperskiej lub otwartego (istnieją opcje z gwarancją ubezpieczeniową lub bankową), kiedy kwota przelewana jest transzami.

 

 

Od czego zacząć?

Najważniejsze aspekty poszukiwanego mieszkania to cena, powierzchnia oraz lokalizacja. Im dokładniej określimy nasze preferencje, tym szybciej znajdziemy interesujący lokal. Warto wybrać  doświadczonego dewelopera z dobrymi opiniami.

Od 2012 roku obowiązuje tak zwana ustawa deweloperska, dzięki której sprzedawca musi na nasz żądanie okazać prospekt informacyjny inwestycji. Prospekt zawiera między innymi informacje o:

 • niezbędnych zezwoleniach inwestycji,
  statusie prawnym interesującej nas działki,
  terminie zakończenia inwestycji i przeniesieniu prawa własności nieruchomości,
  planie zagospodarowania przestrzennego sąsiadujących działek,
  zrealizowanych przez dewelopera inwestycjach,
  ewentualnym prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym przeciw deweloperowi.

Deweloper powinien udostępnić nam także inne istotne dokumenty takie jak sprawozdania finansowe, pozwolenie na budowę czy księga wieczysta nieruchomości.

Ważne umowy

Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy przedwstępnej. Przed jej podpisaniem możemy starać się o upusty, zmianę standardu wykończenia. Najważniejszym celem umowy jest zobowiązanie obu stron do zawarcia właściwej umowy deweloperskiej, która wyznaczy termin przeniesienia własności lokalu. Powinna ona zawierać m.in. informacje o:

 • cenie nieruchomości,
  lokalizacji,
  terminach wpłaty zadatku i kolejnych transz,
  terminach i warunkach odbioru lokalu,
  skutkach ewentualnych zmian terminów,
  warunkach rozliczenia ewentualnych niezgodności z projektem,
  konsekwencjach wycofania się z umowy.

Umowę deweloperską zawiera się w formie aktu notarialnego (koszt dzielony jest pomiędzy obie strony), w którym zawarty jest termin zawarcia tak zwanej umowy przenoszącej własność mieszkania.

Po zakończeniu inwestycji możemy odebrać lokal w umówionym dniu, w obecności przedstawiciela dewelopera oraz wykonawcy. Powinniśmy wtedy sprawdzić m.in., czy wymiary pomieszczeń są zgodne z projektem, czy nie ma żadnych wad wykonania, czy standard wykończenia odpowiada warunkom umowy. W czasie odbioru mieszkania należy podpisać protokół odbioru technicznego (ocena stanu technicznego lokalu) oraz protokół zdawczo-odbiorczy (spisanie stanu liczników, wydanie kluczy). Dopiero po tych czynnościach następuje podpisanie umowy przenoszącej własność i wpis do księgi wieczystej z odpowiednimi adnotacjami, na przykład wpisaniu hipoteki na rzecz banku, jeśli zaciągany był kredyt.

« powrót
GRAZ DEWELOPER
facebook Copyright GRAZ DEWELOPER 2023
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij