facebook
12
07.2022

Czym jest umowa przedwstępna?

Czym jest umowa przedwstępna?

Umowa przedwstępna, jak sama nazwa wskazuje, jest dokumentem, który podpisuje się przed zawarciem tzw. umowy przyrzeczonej. Jej podpisanie znajduje uzasadnienie w momencie, gdy z określonych powodów nie można zawrzeć umowy właściwej w najbliższym terminie bądź też strony chcą odłożyć tę transakcję w czasie. Jej głównym celem jest zabezpieczenie interesów jednej lub obu stron transakcji w sytuacji, gdyby w przyszłości nie doszło do podpisania umowy właściwej. Co musi zawierać umowa przedwstępna? W jakich sytuacja warto ją podpisać? Na te i inne pytania odpowiadamy w dzisiejszym artykule.

Gdzie najczęściej spotyka się formę umowy przedwstępnej?

Zawarcie umowy przedwstępnej może poprzedzać podpisanie umowy przyrzeczonej w wielu obszarach życia. Najczęściej jednak z taką formą umowy można się spotkać przy sprzedaży lub kupnie nieruchomości. Wówczas istnieje możliwość zawarcia jej zarówno z osobą prywatną, jak i deweloperem. W tym drugim przypadku zawarcie umowy przedwstępnej zobowiązuje dewelopera do ustanowienia własności i przeniesienia jej na podmiot kupujący w przyszłości. Umowę przedwstępną można podpisać w formie umowy cywilno-prawnej lub aktu notarialnego. Zawarcie jej u notariusza zwykle okazuje się korzystniejsze. Daje większą pewność zabezpieczenia interesów kupującego w przypadku, gdyby deweloper nie wywiązywał się z postanowień.

Jakie elementy musi zawierać umowa przedwstępna?

Treść umowy przedwstępnej powinna dotyczyć postanowień umowy przyrzeczonej. W przeciwnym razie, bez ich uwzględnienia, może zostać uznana za nieważną. W takim przypadku na jej podstawie w razie nieporozumień nie będzie można żądać zawarcia umowy właściwej lub uzyskać odszkodowania z tytułu braku jej zawarcia. Co musi się w niej zatem znaleźć? W umowie przedwstępnej należy wskazać na strony transakcji oraz zawrzeć informacje o jej przedmiocie, cenie sprzedaży oraz terminach i sposobie uregulowania należności. Dodatkowo można też wskazać na termin zawarcia umowy przyrzeczonej w przyszłości. Niekiedy podpisanie dokumentu może się wiązać także z wpłatą zadatku lub zaliczki.

« powrót
GRAZ DEWELOPER
facebook Copyright GRAZ DEWELOPER 2019
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij