12
07.2022

Czym jest umowa przedwstępna?

Czym jest umowa przedwstępna?

Umowa przedwstępna, jak sama nazwa wskazuje, jest dokumentem, który podpisuje się przed zawarciem tzw. umowy przyrzeczonej. Jej podpisanie znajduje uzasadnienie w momencie, gdy z określonych powodów nie można zawrzeć umowy właściwej w najbliższym terminie bądź też strony chcą odłożyć tę transakcję w czasie. Jej głównym celem jest zabezpieczenie interesów jednej lub obu stron transakcji w sytuacji, gdyby w przyszłości nie doszło do podpisania umowy właściwej. Co musi zawierać umowa przedwstępna? W jakich sytuacja warto ją podpisać? Na te i inne pytania odpowiadamy w dzisiejszym artykule.

Gdzie najczęściej spotyka się formę umowy przedwstępnej?

Zawarcie umowy przedwstępnej może poprzedzać podpisanie umowy przyrzeczonej w wielu obszarach życia. Najczęściej jednak z taką formą umowy można się spotkać przy sprzedaży lub kupnie nieruchomości. Wówczas istnieje możliwość zawarcia jej zarówno z osobą prywatną, jak i deweloperem. W tym drugim przypadku zawarcie umowy przedwstępnej zobowiązuje dewelopera do ustanowienia własności i przeniesienia jej na podmiot kupujący w przyszłości. Umowę przedwstępną można podpisać w formie umowy cywilno-prawnej lub aktu notarialnego. Zawarcie jej u notariusza zwykle okazuje się korzystniejsze. Daje większą pewność zabezpieczenia interesów kupującego w przypadku, gdyby deweloper nie wywiązywał się z postanowień.

Jakie elementy musi zawierać umowa przedwstępna?

Treść umowy przedwstępnej powinna dotyczyć postanowień umowy przyrzeczonej. W przeciwnym razie, bez ich uwzględnienia, może zostać uznana za nieważną. W takim przypadku na jej podstawie w razie nieporozumień nie będzie można żądać zawarcia umowy właściwej lub uzyskać odszkodowania z tytułu braku jej zawarcia. Co musi się w niej zatem znaleźć? W umowie przedwstępnej należy wskazać na strony transakcji oraz zawrzeć informacje o jej przedmiocie, cenie sprzedaży oraz terminach i sposobie uregulowania należności. Dodatkowo można też wskazać na termin zawarcia umowy przyrzeczonej w przyszłości. Niekiedy podpisanie dokumentu może się wiązać także z wpłatą zadatku lub zaliczki.

« powrót
GRAZ DEWELOPER
facebook Copyright GRAZ DEWELOPER 2023
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij