28
04.2022

Czym jest rachunek powierniczy?

Czym jest rachunek powierniczy?

Zakup mieszkania w każdym przypadku wywołuje wiele emocji. Poza radością wynikającą z realizacji marzenia o posiadaniu własnych czterech kątów często pojawiają się również obawy dotyczące m.in. tego, czy ma się do czynienia z uczciwym sprzedawcą. Najwięcej wątpliwości wśród inwestorów budzi zakup mieszkania deweloperskiego na etapie jego budowy lub planu rozpoczęcia inwestycji. W tym miejscu najczęściej pojawia się pytanie, a co jeśli wpłacę pieniądze, a deweloper mnie oszuka? Okazuje się, że istnieje rozwiązanie, które zabezpiecza finanse inwestora na czas realizacji inwestycji. Taką możliwość zapewnia rachunek powierniczy.

Jak działa rachunek powierniczy?

Już wiadomo, że rachunek powierniczy zabezpiecza środki wpłacane systematycznie przez inwestora na etapie planowania inwestycji i przez cały okres jej realizacji. Taki rachunek prowadzi bank, który nadzoruje przebieg transakcji zgodnie z harmonogramem wpłat określonym w umowie. Bank przechowuje pieniądze inwestora i przekazuje je np. firmie Graz Deweloper - deweloperowi ze Szczecina dopiero w momencie, gdy ta spełni odpowiednie warunki określone w umowie. Bez wypełnienia zobowiązań, nie dojdzie do otwarcia rachunku powierniczego, a deweloper nie będzie miał dostępu do wpłaconych pieniędzy. W ten sposób inwestor może być pewny, że nie straci swoich środków w sytuacji, gdy firma deweloperska ogłosi upadłość bądź też nie wywiąże się z umowy.

Ze względu na dostęp do zgromadzonych na rachunku środków wyróżnia się:

  • rachunek powierniczy otwarty – dotyczący systematycznego przekazywania środków deweloperowi w momencie, gdy ten udowodni zakończenie określonego etapu prac. Potwierdzeniem wywiązania się z umowy na danym etapie jest wpis w dzienniku budowy, poświadczający należyte wykonanie zadania, którego dokonuje kierownik budowy,
  • rachunek powierniczy zamknięty – w przeciwieństwie do otwartego nie wiąże się z regularnym przekazywaniem środków, a obejmuje całościową wypłatę pieniędzy deweloperowi po sfinalizowaniu inwestycji. Bank udostępnia firmie deweloperskiej dostęp do rachunku w chwili, gdy ta przekazuje mu odpis aktu notarialnego.
« powrót
GRAZ DEWELOPER
facebook Copyright GRAZ DEWELOPER 2024
Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij